LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 3.4 Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru
- str. 27, Názov kapitoly a tabuľku č. 24 odporúčame vypustiť z materiálu. 
Odôvodnenie: Názov kapitoly aj tabuľka sú uvedené duplicitne.