LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1.Vo vlastnom materiáli, v časti 2.4 „Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením“ na str. 16 odporúčame vypustiť slovo „primárnej“ a nahradiť ho slovom „všeobecnej“ zdravotnej starostlivosti.