LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Obyčajná pripomienka k vlastnému materiálu, str. 30, Záver, 2. ods., posledná veta
Znenie pripomienky: Odporúčame preformulovať a opraviť uvedenú vetu v dokumente.