LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Obyčajná pripomienka k vlastnému materiálu, str. 25 a 26
Znenie pripomienky: Odporúčame preštylizovať formu textu, resp. názvov na uvedených stranách z dôvodu, že kapitola s názvom „3.4 Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru“ a tabuľka s názvom „Tabuľka 24: Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru“ sa uvádzajú v dokumente dvakrát za sebou.