LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Obyčajná pripomienka k vlastnému materiálu, str. 5, Zoznam grafov
Znenie pripomienky: Odporúčame opraviť názvy grafov „Graf 22“ a „Graf 23“. Jedná sa o formálnu úpravu.