LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov je v bode 9. uvedené, že návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V takomto prípade sa neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov.