LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti 5. Záver v druhom odseku v poslednej vete „Takúto formu spoločnej intervencie všetkých zložiek verejnej je možné zabezpečiť ...“ je potrebné za slovom „verejnej“ doplniť príslušný pojem.