LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh uznesenia vlády je potrebné nahradiť návrhom záznamu z rokovania vlády, keďže ide o nelegislatívny materiál informatívneho charakteru, keď jediným výsledkom rokovania je, že vláda vzala materiál na vedomie.