LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
NBS navrhuje sledovať resp. cielovať jednotlivé ukazovatele za kraje nielen v absolútnom ponímaní, ale relatívne k priemeru SR, tak aby bolo možné lepšie posúdiť vývoj regionálnych rozdielov.  

V sekcii 1.2 navrhuje NBS sledovať resp. cieľovať dlhodobejšie priemery hospodárskeho rastu vzhľadom na to, že miera hospodárskeho rastu v danom roku je ovplyvnená mnohými faktormi mimo hospodárskej politiky vlády. 

Do správy by bolo vhodné doplniť k jednotlivým ukazovateľom konkrétne politiky a kvantifikáciu ich efektu na vývoj daného ukazovateľa.