LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V súvislosti s vyhotovením predkladaného dokumentu spracovateľom do budúcna odporúčame, aby v rámci zhodnocovania prínosu sledovaných oblastí brali do úvahy aj kultúrny a kreatívny priemysel, ktorého pozitívny vplyv na trvalo udržateľný regionálny rozvoj v poslednom období výrazne narastá. Rovnako prínosným by bolo širšie zohľadnenie druhov turizmu ako napríklad kultúrny alebo kreatívny cestovný ruch.