LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  v grafe 20 aj texte pod grafom 20 na str. 27 treba spresniť, či ide o podniky so sídlom v danom kraji, pričom podniky sa reálne môžu nachádzať v rôznych častiach SR, alebo či sa podniky reálne nachádzajú v danom kraji bez ohľadu na sídlo podniku.

Odôvodnenie:
Z formulácie nie je jasné, o aké podniky ide, pričom táto informácia je podstatná.