LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  v Tabuľke 2 na str. 7 sa v nadpise píše, že ide o HDP na obyvateľa. Hodnoty sú však zároveň v miliónoch. Navrhujeme upraviť znenie.

Odôvodnenie:
Nie je možné, aby bolo napr. HDP na obyvateľa v Bratislavskom kraji 53,8 miliónov. Pravdepodobne nejde o hodnoty v miliónoch alebo nejde o HDP na obyvateľa, ale HDP.