LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 23.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Na stranách 26 a 27 vlastného materiálu je dvakrát uvedená tá istá tabuľka- tabuľka 24. Z tohto dôvodu odporúčame jednu tabuľku vypustiť.