LP/2019/734 Aktualizovaný základný dokument o Slovenskej republike (Informačný materiál pre Úrad Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 021713/2019-OIĽZ-209
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/734
Dátum začiatku MPK: 18.10.2019
Dátum konca MPK: 31.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)