LP/2019/723 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých z
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 05851/2020/SV/06425-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/723
Dátum začiatku MPK: 24.10.2019
Dátum konca MPK: 14.11.2019
Novelizované predpisy: 364/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

324/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: