LP/2019/695 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10400-0236/2019
Podnet: na základe § 23 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/695
Dátum začiatku MPK: 03.10.2019
Dátum konca MPK: 23.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: