LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: názvu a úvodnej vete čl. I
Dátum vytvorenia: 21.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V názve vyhlášky a úvodnej vete čl. I odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“ a slová „v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ odporúčame nahradiť slovami „v znení vyhlášky“.