LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 3
Dátum vytvorenia: 18.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení prílohy č. 3 navrhujeme vypustiť slovo „umelých“. Slovné spojenie „umelých hraniciach parciel“ totižto náš právny poriadok nepozná.

Zároveň žiadame, aby boli prílohe č. 3 okrem čísel parciel uvádzané aj katastrálne územia, v ktorých sa tieto parcely nachádzajú.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.