LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 17.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme, že ak v doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, nie je potrebné v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ označovať žiadnu z možností.