LP/2019/691 Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 20448/2019-2063-54401
Podnet: Žiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/691
Dátum začiatku MPK: 01.10.2019
Dátum konca MPK: 14.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)