LP/2019/69 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda.
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: SELP-OdL-20/2019
Podnet: § 38 ods. 4 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. .../2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/69
Dátum začiatku MPK: 28.01.2019
Dátum konca MPK: 15.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 15.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: