LP/2019/683 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1624)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: Zásadná pripomienka k návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 09.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s predloženým návrhom a žiadame o jeho zosúladenie s revidovanou Európskou sociálnou chartou z 1. januára 2015, na ktorú sa aj predkladatelia odvolávajú pri odôvodňovaní svojho návrhu.
Podľa článku 4 ods. 1 revidovanej Európskej sociálnej charty sa na zabezpečenie účinného výkonu práva na primeranú odmenu zmluvné strany zaväzujú priznať právo pracovníkom na odmenu, ktorá zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň.
V súlade s textom revidovanej Európska sociálnej charty sa vykladá článok 4 ods. 1 tak, že právo na dôstojnú životnú úroveň je rešpektované, ak ak  je čistá minimálna mzda - po anglicky the net minimum wage, aspoň 60 % čistej priemernej mzdy v hospodárstve predmetného štátu (po anglicky the net national average wage). Revidovaná Európska sociálna charta z 1. januára 2015 teda neopiera určenie minimálneho príjmu na zachovanie dôstojnej životnej úrovne o hrubú minimálnu mzdu ani o hrubú priemernú mzdu, ako sa nazdáva predkladateľ, ale jasne vychádza z čistej minimálnej mzdy a z čistej priemernej mzdy.