LP/2019/683 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1624)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 7 a sprievodným materiálom
Dátum vytvorenia: 09.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
[§ 8 ods. 1]
Navrhujeme v § 8 ods. 1 ako aj sprievodných dokumentoch materiálu vzájomne zmeniť poradie slov "mesačnej" a "nominálnej" z formálno-logického dôvodu a v súlade so zavedeným pomenovaním údaju zverejňovaného Štatistickým úradom SR. Poznámka: V súčasnom znení § 8 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. je pomenovanie rovnako nesprávne.