LP/2019/683 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1624)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k Čl. I bod 7. (§ 8)
Dátum vytvorenia: 09.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s návrhom tohto ustanovenia, že v prípade, že sa nedosiahne dohoda sociálnych partnerov, suma minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok bude predstavovať 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. 
Nesúhlasíme s výškou 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky pre ustanovenie minimálnej mzdy.
Odôvodnenie:
Takto stanovenú výšku minimálnej mzdy považujeme za neprimeranú, ekonomicky neprimerane zaťažujúcu zamestnávateľov.
Zavedenie hrubej minimálnej mzdy na Slovensku najmenej vo výške 60 % z priemernej hrubej mzdy je v porovnaní s inými krajinami absolútny extrém. 
Pomer minimálnych hrubých zárobkov voči priemernej mzde v Českej republike, v Maďarsku a v Poľsku osciluje v priemere na úrovni 41 percenta. Žiadna krajina OECD nemá minimálnu mzdu vo výške 60 percent z priemernej mzdy. 
Upozorňujeme na skutočnosť, že dopad nárastu minimálnej mzdy sa v zdravotníckych zariadeniach odráža predovšetkým v náraste náhrad za príplatky za sviatky, nadčasy, príplatky za nočné, príplatky za soboty a nedele, odmeny za služby a pod., ktoré sa vypočítavajú z minimálnej mzdy, nakoľko zdravotnícke zariadenia poskytujú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne 365 dní v roku.
Dopad t.č. vládou SR schválenej výšky minimálnej mzdy na rok 2020 má na základe odpovedí väčšiny členov ANS je odhadovaný dopad zvýšenia minimálnej mzdy (z EUR 520 na EUR 580) a ku nej prislúchajúce navýšenie náhrad za mzdu v roku 2020 vo výške cca 11 miliónov Euro.