LP/2019/683 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1624)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 09.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov je označený pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s navrhovaným zvýšením minimálnej mzdy na úroveň 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorý však nie je vyčíslený. Podľa § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné uviesť predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, vrátane vplyvov na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým je potrebné uviesť aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov. 

 Zároveň upozorňujeme, že návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 nezohľadňuje negatívne vplyvy vyplývajúce z predloženého návrhu zákona.