LP/2019/683 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1624)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: Čl. I, bod 9
Dátum vytvorenia: 09.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. V bode 9 predkladateľ uvádza, ako má znieť druhá veta. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v predmetnej časti bodu 9 za dvojbodkou sú uvedené dve vety.
2. Do doložky vybraných vplyvov do bodu 9 „Vplyvy na rozpočet verejnej správy“ navrhujeme doplniť kvantifikáciu dopadov návrhu na rozpočet verejnej správy.
3. Považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, ak návrh bude bez zásadnejšej úpravy stupníc platových taríf zamestnancov verejnej správy, môže to spôsobiť s vysokou pravdepodobnosťou  situáciu, že niektoré platové tarify budú nižšie ako minimálna mzda.  
4. Taktiež navrhujeme, aby predložený materiál bol doplnený analýzou, ktorej by predchádzala odborná diskusia, a to v týchto oblastiach:

a) aké je  optimálne nastavenie úrovne minimálnej mzdy vo vzťahu k produktivite, konkurencieschopnosti a mzdovej distribúcii ekonomiky,
b) aký je dopad toho, že  minimálna mzda rastie rýchlejšie ako mediánová mzda na zamestnanosť a konkurencieschopnosť, najmä v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou alebo  nižšou mzdovou úrovňou,
c) aký je odhad vývoja minimálnej mzdy v strednodobom horizonte (podľa septembrovej predikcie NBS by  v prvom roku platnosti tohto návrhu došlo k nárastu minimálnej mzdy takmer 13 % za predpokladu nárastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2019 o 7,7 %) a aké sú skúsenosti a praktiky v zahraničí.