LP/2019/683 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1624)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K celému materiálu
Dátum vytvorenia: 08.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
KOZ SR zároveň upozorňuje, že akákoľvek úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy bude mať opätovne vplyv na odmeňovanie zamestnancov vo verejnom sektore, ktorých tarifné platy budú pod úrovňou minimálnej mzdy. KOZ SR preto požaduje, aby sa legislatívne upravilo aj nastavenie platových taríf zamestnancov vo verejnom sektore, tak aby valorizáciou sumy mesačnej minimálnej mzdy došlo k úprave tarifných platov zamestnancov verejného sektora a tie neboli prekrývané minimálnou mzdou a neopakovala sa situácia, že kolektívne vyjednané zvýšenia taríf sa strácajú v dorovnávaní týchto taríf do minimálnej mzdy.