LP/2019/680 Návrh na uzavretie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Zmluvy, dohody a dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 082771/2019-OPEU-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/680
Dátum začiatku MPK: 29.09.2019
Dátum konca MPK: 17.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 29.09.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.09.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 12.12.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)