LP/2019/664 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMAX Fasteners s.r.o., IČO 36 515 191, na realizáciu investičného zámeru v Bardejove

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 08799/2019-4220-54132
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/664
Dátum začiatku MPK: 27.09.2019
Dátum konca MPK: 10.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 10.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)