LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
8. K prílohe  Trinástej periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (časť B, bod 3.) - O:

Navrhujeme slová „národnou protiteroristickou jednotkou NAKA“ nahradiť slovom „NPTJ“ (v bode 17 zavedená legislatívna skratka).