LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona(bod 40) - O:

Navrhujeme slová „trestné činy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 TZ“ nahradiť slovami „trestné činy prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd“ (zmena zákonného pomenovania trestného činu ustanovená zákonom č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2017).