LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Kapitole II.  Informácie o plnení odporúčaní Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správy SR, v podkapitole „Potláčanie nenávistných prejavov“ navrhujeme na strane 20 doplniť nový bod 101 s nasledovným znením:
„V septembri 2019 sa uskutočnilo 3. celoslovenské stretnutie expertov zaangažovaných v oblasti pastorácie Rómov združených v platforme SAVORE, aby diskutovali o problémoch v pastorácii Rómov a spoločne pripravili dlhodobú stratégiu pastoračnej práce s Rómami na Slovensku.“
Odôvodnenie: súvisí s pripomienkou k novo navrhovanému bodu 99.