LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Kapitole II.  Informácie o plnení odporúčaní Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správy SR, v podkapitole „Potláčanie nenávistných prejavov“ navrhujeme na strane 20 doplniť nový bod 100 s nasledovným znením: 
„Konferencia biskupov Slovenska usporiadala dňa 20. septembra 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom „Pastoračná práca s Rómami a jej prínos pre spoločnosť“, na ktorej predstavila vybrané projekty pastoračnej práce Katolíckej cirkvi na Slovensku doplnené a podporené vedeckými výskumami a pohľadom vedcov z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. 
Odôvodnenie: súvisí s pripomienkou k novo navrhovanému bodu 99.