LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti Potláčanie nenávistných prejavov, str. 19, v bode 98 navrhujeme text v znení „Ministerstvo prác, sociálnych vecí a rodiny SR“ zmeniť na text v znení „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR“.