LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti Implementácia antidiskriminačného zákona, str. 5, v bode 21 navrhujeme zaviesť skratku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v podobe „(ďalej len „MZVaEZ SR“)“.