LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti I. Úvod, str. 1, v bode 4 navrhujeme, podobne ako je to aj pri iných rezortoch, zaviesť skratku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v podobe „(ďalej len „MZVaEZ SR“)“