LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K ods. 7 vlastného materiálu:
Žiadame vypustiť ôsmu vetu v znení „Text zákona plne rešpektuje medzinárodné záväzky.“. 
Odôvodnenie:
Veta je nadbytočná. Text zákona rešpektuje medzinárodné záväzky bez ohľadu na to, či sa táto veta v materiáli uvedie.