LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.09.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, bodu 40.:

V bode 40 odporúčame upraviť znenie poslednej vety nasledovne: Najčastejšie sa touto formou páchajú trestné činy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 TZ, prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd hanobenia národa podľa § 422 TZ, rasy a presvedčenia podľa § 423 TZ a podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 TZ.

Odôvodnenie:
Navrhujeme opravu odkazu na ustanovenie pri trestnom čine podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, nakoľko správne má ísť o § 421 TZ a súčasne navrhujeme doplnenie zmienky o trestnom čine prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd hanobenia národa podľa § 422 TZ, nakoľko už priamo z normatívneho textu príslušného ustanovenia § 422 TZ vyplýva, že v danom prípade je tento možné spáchať najmä prostredníctvom internetu.