LP/2019/625 Zákon o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/13483-A1810
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: materiál bol už predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 17.7. do 6.8. 2019 (legislatívny proces LP/2019/550) a predkladá sa na opätovné pripomienkové konanie v súlade s čl. 14 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, vzhľadom na rozsah zmien po zapracovaní pripomienok
Posledná zmena: 16.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/625
Dátum začiatku MPK: 28.08.2019
Dátum konca MPK: 06.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 28.08.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 06.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)