LP/2019/603 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 300-0009/2019-330
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/603
Dátum začiatku MPK: 22.08.2019
Dátum konca MPK: 12.09.2019
Novelizované predpisy: 250/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 12.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 08.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 30.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.10.2019
Ukončenie štádia: