LP/2019/599 Návrh na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako vklad do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 10078/2019/SVAMP/66728-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/599
Dátum začiatku MPK: 23.09.2019
Dátum konca MPK: 04.10.2019
Dátum ukončenia procesu: 08.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.08.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2019
Ukončenie štádia: 04.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)