LP/2019/598 Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 066668/2019-OVZI-0118954
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627 zo dňa 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/598

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)