LP/2019/564 Ústavný zákon z ..... 2019 o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Ústavný zákon
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S06794-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne
Posledná zmena: 07.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/564
Dátum začiatku MPK: 29.07.2019
Dátum konca MPK: 06.08.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)