LP/2019/561 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: MF/014270/2019-636
Podnet: § 10 ods. 3 zákona SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/561
Dátum začiatku MPK: 29.07.2019
Dátum konca MPK: 16.08.2019
Dátum ukončenia procesu: 17.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)