LP/2019/557 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 18001/2019/SMVEU/41360-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/557
Dátum začiatku MPK: 24.07.2019
Dátum konca MPK: 06.08.2019
Dátum ukončenia procesu: 16.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)