LP/2019/539 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1483)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 15862/2019-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/539
Dátum začiatku MPK: 17.07.2019
Dátum konca MPK: 25.07.2019
Novelizované predpisy: 82/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 25.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)