LP/2019/531 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1531)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 15860/2019-M_OPVA
Podnet: Poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/531
Dátum začiatku MPK: 16.07.2019
Dátum konca MPK: 24.07.2019
Dátum ukončenia procesu: 30.09.2019
Novelizované predpisy: 571/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)