LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.)
Pripomienka k: bodu 41
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame úplne vypustiť.

Zdôvodnenie:
Aktuálna úprava je dostačujúca a nie je potrebné zavádzať nové inštutúty dohľadu a kontroly.