LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: § 52 ods. 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Na konci odseku navrhujeme  pripojiť vetu, ktorá znie:
 
„Pri otváraní základných ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepostupujú podľa predchádzajúcej vety.“

Odôvodnenie: spresnenie výkladu existujúcej právnej úpravy