LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 11. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 24
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ponechať ust. § 57 ods. 2 v pôvodnom znení, to znamená celé bez vypustenia poslednej vety nakoľko pôsobí preventívne. Máme za to, že svojou preventívnou úlohou aj doteraz podporoval transparentnosť procesu verejného obstarávania